Vertaling en tekstredactie
Engels < > Nederlands

Een goede tekst in perfect Nederlands kan niet simpelweg woord voor woord worden vertaald tot een perfecte Engelse tekst. En een in het Engels geschreven tekst is wellicht (nog) niet zo goed als hij zou kunnen zijn. Vraag u af: door wie wordt mijn Engelse tekst gelezen? Maar ook: hoe (goed) wordt hij gelezen en – nog belangrijker – hoe goed wordt hij begrepen?

Hier wil ik u graag bij helpen! Mijn naam is Annemieke Righart; Dunfield Editing, dat ben ik. Ik vertaal Nederlandse teksten naar het Engels en vice versa. Ik redigeer Engelse teksten zodat zij begrijpelijk, helder, en professioneel zijn. Ik denk met u mee en kijk verder dan het vertalen of redigeren alleen. Hoe gecompliceerd het onderwerp ook is, de verwoording dient uw boodschap begrijpelijk te maken, ook voor de lezer zonder uitgebreide kennis over het onderwerp.  U kunt van mij deskundigheid, persoonlijke betrokkenheid en efficiëntie verwachten – voor, tijdens en na het bewerkingsproces.

Privacyverklaring

Over Dunfield Editing

Hier vindt u wat meer informatie over mij, mijn praktische invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen en een toelichting op de naam Dunfield Editing. Mijn werkwijze staat beschreven onder ‘tekstredactie’ en ‘vertaling’.

Tekstredactie

In Nederland wordt een behoorlijk woordje Engels gesproken en geschreven.Vaak is dit echter niet voldoende; ik zorg dat uw tekst helder en professioneel overkomt en er internationaal geen misverstand kan bestaan over de boodschap.

Vertaling

Een tekst – uw tekst! – wordt pas serieus genomen als er geen taalfouten in staan. Maar voor een doeltreffende verwoording van uw boodschap is méér nodig dan alleen correcte grammatica, spelling en interpunctie…

Specialisaties

Op deze pagina vindt u mijn specialisaties op het gebied van Engelstalige tekstredactie en vertalingen van het Nederlands naar het Engels en vice versa, voor zowel wetenschappelijke als commerciële teksten.

Referenties

Over de jaren heen hebben klanten en mensen met wie ik heb samengewerkt hun diverse reacties aan mij gegeven. Deze pagina bevat een greep uit hun ervaringen tijdens de samenwerking met mij en Dunfield Editing.

Contact

Wilt u meer weten of een prijsopgave ontvangen voor een specifieke opdracht, neemt u dan contact met mij op: Annemieke Righart, Email : info@dunfieldediting.nl, Telefoon : +31 (0)6 14 24 70 35