Referenties

“Annemieke heeft voor het Stoffen Expertise Centrum (RIVM) het ruim 100 pagina’s tellend Nederlandstalige rapport: Prioritering in processen van de Europese stoffenwetgeving REACH en CLP nauwgezet vertaald in het Engels. Daarbij heeft ze zich zeer punctueel aan de afspraken gehouden qua deadlines. Ik omschrijf haar werk als uitermate goed verzorgd, daar waar wij met onze vaktermen haar tekstvoorstellen terzijde schoven, gaf ze op een zeer prettige manier de gramaticale uitleg, waarmee wij als editors zelf de keuze konden maken om alsnog te tekst te wijzigen of niet. Voor een volgende vertaalklus weten we je te vinden, dank voor je prima service en fijne samenwerking!”

Patrick Zweers

Senior Toxicologist / REACH project manager, RIVM

“Hierbij beveel ik Annemieke Righart van harte aan voor Engels <-> Nederlands vertaal- en redactiewerk van ondermeer technische en wetenschappelijke teksten voor nationale en internationale organisaties.

Ik heb het genoegen gehad om te profiteren van de kennis, accuratesse en betrokkenheid van Annemieke bij ondermeer de vertaling en redactie van 2 belangrijke Engelse wetenschappelijk-technische rapporten, die ik hiernavolgend kort karakteriseer teneinde u een indruk te geven van de kwaliteit van het door Annemieke geleverde werk.

Annemieke kent een effectieve professionaliteit in de vertaling en redactie van complexe rapporten. Zij produceert snel resultaat met teksten die complex zijn door zowel de inhoud en de nationaliteit van de auteurs, als door de verscheidenheid van de lezersdoelgroepen:

  • Deze rapporten behandelden de effecten van luchtkwaliteit in combinatie met klimaatverandering op de verandering van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. De onderliggende expertise van de teksten vormden geen beletsel voor Annemieke om de teksten effectief leesbaar en begrijpelijk te maken.
  • De auteurs waren van velerlei nationaliteit, met elk een eigen Engelse stijl, inclusief Nederlandse auteurs. De teksten zijn tot voldoening van alle auteurs, en van ondergetekende, door Annemieke vertaald en geredigeerd tot een consistent geheel.
  • De doelgroep van deze rapporten waren wetenschappers, beleidsmakers, industriële- en niet gouvernementele organisaties die deel uitmaken van de (delegaties onder de) Verenigde Naties Conventie voor Grootschalige Grensoverschrijdende Luchtverontreiniging, maar ook betrokken zijn bij luchtbeleid onder de Europese Commissie.

Ik ontvang regelmatig complimenten over zowel de inhoud als de leesbaarheid van de rapporten. Een bijzonder te waarderen kwaliteit is ook dat Annemieke, behalve met consciëntieus doorgevoerde tekstuele wijzigingen, de auteurs ook met inhoudelijke vragen stimuleert om de begrijpelijkheid en leesbaarheid van hun bijdragen te vergroten. Daarbij maakt zij gebruik van moderne mogelijkheden van tekstverwerkers, zoals de ‘track changes’ functionaliteit in MS Word.

Tenslotte dient niet onvermeld te blijven dat Annemieke geen deadlines mist en zeer snel werkt. Mocht u nadere informatie willen inwinnen dan verzoek ik u niet te aarzelen contact met mij op te nemen.”

Dr. Jean-Paul Hettelingh, Hoofd, Coordination Centre for Effects (onder UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) Tel.: +31 30 274 31 34, Email: jean-paul.Hettelingh@rivm.nl

“Annemieke has proven to be a very good editor for English documents. In a project about particulate matter with more than 15 different publications she was able to convert often very technical information into comprehensible sentences. At the same time guarded the overall coherence and consistency of the terminology used in all publications and she was also able to reduce and streamline the jargon used by the many different authors. She does therefore not only do the straightforward editing job but also manages much more complex situations in an independent way.”

Dr. Jan Matthijsen

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency

“I am a Dutch scientists, but communicate and publish mostly in English. Although my knowledge of the English language is good, I am very much aware that I am not a native English speaker. In the past few years Annemieke has been an invaluable help in converting my Dutch or English text (scientific papers, information for the press) into fluent English so that my messages get the attention I want. Annemieke not only corrects my texts, she also helps me with simplifying so that the focus is on the real message. I am convinced her assistance helped me getting my work published in scientific journals. I am very pleased Annemieke is part of my organization.”

Guus Velders

Senior scientist, National Institute for Public Health and the Environment

“Annemieke is precise and punctual, and she retains your personal style when translating or editing English texts. Texts improve in style and transparency, much as you would have liked to write it yourself in the first place. Moreover, she is very supportive and friendly and a well appreciated project member in any sense.”

Albert Faber

Policy researcher, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency

“Werk je samen met Annemieke Righart, dan weet je zeker dat het goed komt met je tekst, of het nu gaat om een Engelse tekst die in het Nederlands vertaald moet worden of omgekeerd, of om een al in het Engels geschreven tekst die correctie en ver-Engelsing behoeft. Ingewikkelde wetenschappelijke teksten, beleidsteksten of eenvoudiger brieven: haar jarenlange ervaring als editor/vertaler bij het Planbureau voor de Leefomgeving maakt dat Annemieke iedere tekst snel doorgrondt en bewerkt tot een prima eindresultaat. Niet alleen door haar correcties op grammatica of spelling, maar vooral ook door haar opmerkingen en suggesties om de inhoud van de tekst leesbaarder te maken, toegesneden op de doelgroep waarvoor de tekst is bedoeld. Daarbij werkt zij snel en efficiënt. Dunfield Editing staat dus garant voor kwaliteit én voor een zeer prettige, betrouwbare en professionele samenwerkingsrelatie.”

Simone Langeweg, communicatie

“Annemieke heeft zeer snel en precies mijn paper voor een wetenschappelijk congres geëdit. Ik heb veel van haar scientific Engllish geleerd tijdens onze samenwerking. Mijn paper verbeterde in lees- en begrijpbaarheid door Annemieke’s kritische blik.”

Lieke Michiels van Kessenich

Policy Researcher Urban Health

“Annemiek is een prima vertaler. Ik ben erg te spreken over haar inzicht in de vakwerelden van ruimtelijke ordening en milieu. Het fijnslijpen met taal. Betrokkenheid bij het werk. Ze is ook een fijne collega. Voor de betere concentratie staat de deur weliswaar altijd dicht, maar als je die opent is daar altijd een welkome blik!”

Rienk Kuiper

Programmaleider Ruimte, Planbureau voor de Leefomgeving

“Annemieke kent een effectieve professionaliteit in de vertaling en redactie van complexe rapporten. Zij produceert een goed resultaat met teksten die complex zijn vanwege zowel de inhoud, de nationaliteit van de auteurs, als de verscheidenheid van de lezersdoelgroepen. Een bijzonder te waarderen kwaliteit is ook dat zij, behalve met consciëntieus doorgevoerde tekstuele wijzigingen, de auteurs met inhoudelijke vragen stimuleert om de begrijpelijkheid en leesbaarheid van hun bijdragen te vergroten. Tenslotte dient niet onvermeld te blijven dat Annemieke geen deadlines mist en zeer snel werkt.”

Immie Das

KNMI Programme Controller, National Research Programme on Climate Change

“Annemieke is een geweldige editer en vertaalster. Ze vertaalt voor mij niet alleen de persberichten snel en accuraat, ze denkt ook mee over formuleringen. Bijvoorbeeld als een passage heel duidelijk is voor Nederlandse journalisten, maar uitleg behoeft voor de internationale pers. Alle non-native speakers zou ik willen aanraden om hun schrijfwerk even aan Annemieke voor te leggen…ze haalt er altijd nog wel een paar foutjes uit…”

Anneke Oosterhuis

Communicatieadviseur/persvoorlichter Planbureau voor de Leefomgeving